(033)- 24411710
NABA BALLYGUNGE MAHAVIDYALAYA

Office Details

Photo PERMANENT NON-TEACHING STAFF
SRI SUKANTA DEB MONDAL
SRI DIPANKAR ROY
SMT NAMITA RAY
SRI DHANANJOY HALDER
SRI KAJAL MUKHERJEE
SRI BINOD KUMAR DAS
SRI KABI DASGUPTA
SRI BIKAS MONDAL
SRI KAILASH MALLICK
SRI KANHAIYA JHA
SRI PRITHIRAJ MUKHERJEE
SRI SANDIPAN CHANDA
Photo CASUAL NON-TEACHIGN STAFF
BHIM CHARAN DHAURIA
RUPAK KR. MONDAL
ARIT MAJUMDER